Pracujete s BOLT? UBER? AirBnB?

Viete, že z vášho zárobku musíte vypočítať a zaplatiť DPH?

A to aj napriek tomu, že nie ste platca DPH.

Pre koho je naša služba určená?

Vodiči BOLT
Vodiči BOLT FOOD
Vodiči UBER

Aké problémy Vám vyriešime?

Registrácia identifikovanej osoby

Je platcom DPH len pre cezhraničné plnenie, v Českej republike zostáva neplatcu.

Zriadenie dátovej schránky

Pre komunikáciu s finančným úradom, je nutné založiť dátovú schránku alebo zriadiť elektronický podpis.

Mesačný výpočet DPH

Spracujeme faktúru a vypočítame každý mesiac DPH.

Mesačný výpočet DPH

Spracujeme faktúru a vypočítame každý mesiac DPH.

Ako začať?

1. Vykonať objednávku

Vyplniť všetky dôležité údaje o vás a zaplatiť objednávku.

2. Podpísať a overiť plnú moc

Po úspešnej objednávke vám zašleme plnú moc a postup ako ju podpísať, overiť na pošte a zaslať do dátovej schránky.

3. Vykonáme registráciu na FÚ

Vykonáme registráciu na finančné úrade, registrácia môže trvať až 30 dní.

4. Zašleme vám váš unikátny email

Každý kto vykoná objednávku dostane od nás individuálny email na ten bude posielať pravidelne všetky faktúry ktoré dostane.

5. Úspešne spracujeme prvý vašej faktúru

a budeme v tom pokračovať každý mesiac, vždy vám do emailu zašleme sumu ktorú je potrebné zaplatiť daňovému úradu.

Koľko ma to bude stáť

Mesačné predplatné

12,- EUR
za mesiac

Registrácia identifikovanej osoby

Spracovanie priznania k DPH

Kontrola daňovým poradcom

Odoslanie v riadnom termíne

Pravidelné notifikácia

*
Platba kartou, mesačné predplatné.
Cena bez DPH.

Ročné predplatné

Ušetríte
24,- EUR
120,- EUR
za rok

Registrácia identifikovanej osoby

Spracovanie priznania k DPH

Kontrola daňovým poradcom

Odoslanie v riadnom termíne

Pravidelné notifikácia

*
Platba kartou, ročné predplatné.
Cena bez DPH.

Reference

Díky této službě, mám čas shánět více zakázek

Josef Veselý Řidič Uber

Ušetřil jsem spoustu času a papírování.

Jakub Eliáš Majitel bytu

Super služba, neumím moc česky, ale se vším mi poradili

Martin Řidič Boltu

Mesačne šetríme čas 387 zákazníkom

Partneři

Ing. MAGDALENA ČUDOVÁ
Daňový poradce, Praha 6
Bc. OTAKAR MATĚJKA
Daňový poradce, Praha 2
Ing. MARTIN VARGA
Daňový poradce, Jihomoravský kraj
Ing. Bc. BOŽENA KŘIŽANOVÁ
Daňový poradce, Moravskoslezský kraj
Ing. PETR HOŠEK
Daňový poradce, Pardubický kraj
Nechajte si s daňami poradiť.
Spájame daňové odborníkmi s klientmi.

FAQ

1. Kto je identifikovaná osoba?
Identifikovaná osoba sa z nás stáva (a je potrebné sa zaregistrovať) z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov (podľa §6 g-i Zákona o DPH):

Z iného štátu EÚ sme zaobstarali tovar, ktorého celková hodnota (bez DPH) prekročila v kalendárnom roku 326 000 Sk (okrem výnimiek týkajúcich sa trojstranného obchodu.

Prijali sme službu s miestom plnenia v tuzemsku od osoby nemajú sídlo v tuzemsku (teda od podnikateľa odkiaľkoľvek zo sveta), ktorý nemá sídlo ani prevádzkareň v tuzemsku. Prípadne má v tuzemsku prevádzkareň, tá sa ale plnenia nezúčastňujú. (Týka sa napríklad Google AdWords). Identifikovaná osoba sme odo dňa prijatia služby.

Prijali sme zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku od osoby nemajú sídlo v tuzemsku - jedná sa o dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, alebo dodanie tovaru sústav alebo sietí. Identifikovaná osoba sme odo dňa prijatia plnenia.

Poskytli sme službu s miestom plnenia v inom štáte EÚ podľa § 9 ods. 1 zákona o DPH (kroměslužby, ktoré je v inom štáte EÚ oslobodená od DPH). Jedná sa napríklad o príjem z reklám z Google AdSense. Identifikovaná osoba sme odo dňa poskytnutia služby.
2. Kedy podať daňové priznanie?
Osoba identifikovaná k dani či platca DPH má povinnosti podať riadne daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacom období je buď mesiac, alebo štvrťrok, ak ide o platcu DPH. V prípade, že ide o identifikovanú osobu dani je zdaňovacím obdobím vždy mesiac. Túto lehotu nemožno podľa zákona o DPH predĺžiť. Ak termín pre podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznávaný sviatok, posúva sa lehota na podanie daňového priznania v súlade s § 33, ods. 4 zákona č. 280/2009 Sb ., Daňový poriadok , na nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ platiteľ nestihne v lehote na podanie daňového priznania toto priznanie podať, tak možno využiť ešte aj ustanovenia v zákone č. 280/2009 Zb., § 250, ods. 1, daňový poriadok . V súlade s týmto ustanovením správcu dane nevyrubí pokutu tomu platcovia, ktorý podá daňové priznanie s oneskorením do 5 pracovných dní vrátane.
3. Čo je unikátny email?
Unikátny email je nami špeciálne vygenerovaná emailová adresa. Skladá sa z písmen a číslic a slúži na zasielanie faktúr. Vďaka tejto adrese bude zabezpečená efektívna komunikácia a následné spracovanie prijatej faktúry v našom systéme, výpočet dane z pridanej hodnoty a podanie daňového priznania k DPH. Slúži k pravidelnému zasielaniu faktúry od vás k nám .

VZOR: VASE_IČ@danenaklik.sk

POZOR! Na unikátne email treba zasielať iba vaše faktúry. Unikátny email nebude fungovať pre nikoho iného len pre vás.
4. Overená plná moc
Plná moc je vždy uzavretá písomne. Ide o dokument na základe ktorého je splnomocnenec oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo všetkých veciach či veciach upravených priamo v dokumente.

Dôležité je, aby tento právny dokument bol podpísaný oboma stranami. Pokiaľ hovoríme o overenej plnej moci, musí byť podpis splnomocniteľa overený notárom alebo advokátom popr. možno vybaviť aj na najbližšej pošte.
5. Ako s nami začať?
Začít s naší službou je velice jednoduché. Stačí si vybrat příslušnou nabídku a službu objednat. Vyplníte objednávku a zadáte platební údaje. Úhrady se budou automaticky strhávat z účtu vždy k 1. dni měsíce.
6. Čo musíte urobiť vy?
Prvým krokom je objednanie našej služby. Po vybraní príslušného balíčka a po zadaní platobných údajov už môže byť spolupráca zahájená. Pre úspešné doručenie daňového priznania daňovým orgánom budeme v prvom rade potrebovať overenú plnú moc. Plnú moc vám poskytneme a vy ju podpíšete a necháte overiť na najbližšej pošte. Po overení nám ju pošlite späť. Od nás vám príde unikátny emailová adresa, ktorú budete využívať na zasielanie prijatých faktúr od zahraničného subjektu.

Na túto adresu budete zasielať faktúry mesačne a celý proces už bude automaticky zaistený z našej strany. Nie je potrebné myslieť na termíny, tie budeme strážiť za vás. Po konci zdaňovacieho obdobia teda kalendárneho mesiaca vám zašleme upomienku s prosbou o zaslanie faktúry a aj s hraničným dátumom doručenia.

V prípade, že podklady, teda prijaté faktúry, nebudú dodané vo vopred stanovenom termíne nie sme povinní spracovať daňové priznanie a tým pádom nie sme povinní za akékoľvek sankcie od finančného úradu popr. iné ujmy.
7. Čo pre vás pripravujeme my?
Naša služba spočíva v spracovaní vami prijaté faktúry od zahraničných subjektov s ktorými spolupracujete. Faktúru nahráme do nášho systému a vypočítame daň z pridanej hodnoty. Následne odošleme daňové priznanie príslušnému daňovému úradu v termíne pre podanie a pošleme vám, akú výšku odvodu dane z pridanej hodnoty je potrebné uhradiť na bankový účet daňového úradu. Všetky termíny strážime za vás a posielame vám pravidelné upomienky.
8. Ako službu objednať?
Začať s našou službou je veľmi jednoduché. Stačí si vybrať príslušnú ponuku a službu objednať. Vyplníte objednávku, kde zadáte všetky údaje o sebe: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a vaše IČO a zadáte platobné údaje z vašej karty. Úhrady sa budú automaticky strhávať z účtu vždy k 1. dňu mesiaca.
9. Ako prebieha úhrada objednané služby?
Pri vyplnení objednávky je nutné zadať údaje z vašej platobnej karty. Úhrady sa potom budú automaticky strhávať zo zadanej platobnej karty vždy k 1. dňu mesiaca.
10. Čo musím robiť po uzavretí objednávky?
Po úspešnom vyplnení objednávky je potrebné dodanie overenej plnej moci. Plnú moc vám zašleme vyplnenú na váš email a vy ju podpíšete a necháte overiť na najbližšej pošte (tzv. CzechPOINT). Po overení nám ju zašlete späť na emailovú adresu [email protected] . Od nás vám príde unikátny emailová adresa (bližší popis v bode 3) , ktorú budete využívať na zasielanie prijatých faktúr od zahraničného subjektu.

Na túto adresu budete zasielať prijaté faktúry od zahraničných subjektov každý mesiac a celý proces už bude automaticky zaistený z našej strany. Nie je potrebné myslieť na termíny, tie budeme strážiť za vás. Po konci zdaňovacieho obdobia teda kalendárneho mesiaca vám zašleme upomienku s prosbou o zaslanie faktúry a aj s hraničným dátumom doručenia, ktorý je vždy 5. kalendárny deň.

V prípade, že podklady teda prijaté faktúry, nebudú dodané vo vopred stanovenom termíne usudzujeme, že žiadna faktúra nebola prijatá a nie je teda potrebné dodať službu z našej strany tzn. podať daňové priznanie.
11. Aké sú moje povinnosti, keď spolupracujem so zahraničnými subjektmi?
Ak spolupracujem so zahraničnými subjektmi, teda s DIČ, ktoré nezačína na CZ, ich má povinnosť z prijatých faktúr od týchto subjektov z čiastky vypočítať daň z pridanej hodnoty a podať daňové priznanie a to mesačne. Celkovú daň som povinný odviesť príslušnému daňovému úradu.
12. Čo je to DIČ?
Daňové identifikačné číslo, skrátene DIČ, je vždy vo formáte CZ000000000. Prvé dve písmená označujú krajinu, v ktorej subjekt podniká a nasleduje desať číslic. V prípade, že ide o fyzickú osobu jedná sa o rodné číslo.

Príklad označenie krajiny:
CZ – Česká republika
EU – Estonsko
13. Ako funguje predplatné?
Pri objednaní služby si kupujete predplatné. To znamená, že služba sa poskytuje na dobu neurčitú, s možnosťou kedykoľvek vypovedať zadarmo. Platby sú potom strhávané automaticky na začiatku každého mesiaca. Vy sa teda nemusíte o nič starať. Aj v prípade, ak nedodáte poklady pre spracovanie daňového priznania dôjde k automatickému strhnutiu úhrady
14. Na ako dlho si môžem službu predplatiť?
Službu je možné predplatiť po dobu jedného či dvoch rokov a to s možnosťou automatického predĺženia. Je len na vás, akú možnosť zvolíte.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na [email protected]